NUORET

20 vuoden kokemus lasten, nuorten ja vammaisten hyväntekeväisyys- ja avustustoiminnasta Teemu Selänteen Finnish Flash ry:ssä, Granin Lähiapu ry:ssä ja Helsinki Cupissa sekä tietysti arjessa kolmen teinin kanssa

 • Olennaista on, ettei nuorta jätetä yksin, silloin kun kotoa ei tule riittävää turvaa ja apua. Nuorten harrastamisella ja ryhmään kuulumisella on keskeinen merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä. Harrastustakuu on hyvä esimerkki tästä

 • Oppilaiden mielenterveys- ja päihdeongelmiin pitää pystyä puuttumaan vielä peruskoulun aikana yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja oppilaitosten kanssa

 • Peruskoulua pitää vahvistaa niin, että sieltä ei tulla ulos ilman riittäviä jatko-opintojen valmiuksia

 • Toisen asteen mielekäs koulutus on turvattava kaikille asuinpaikasta riippumatta.

 • Lukioihin täytyy olla mahdollisuus päästä myös Uudellamaalla samoilla keskiarvoilla kuin muualla Suomessa.

 • Ammattikoulujen opetustasoa täytyy nostaa. Opiskelijoiden täytyy saada opetuksesta riittävät valmiudet ammatin harjoittamiseen. Mielekäs opiskelu vähentää myös koulun jättämistä kesken

YMPÄRISTÖ / ITÄMERI

Olen työskennellyt viime vuodet tehtävissä, joissa on korostunut yhteiskunta- ja ympäristövastuu mm. John Nurmisen Säätiössä, Puhdas Itämeri-hankkeissa sekä HSY:n hallituksessa. Minulle nämä käsitteet eivät ole sanahelinää vaan tärkeitä jokapäiväisiä valintoja. Niin meidän kansalaisten, yritysten kuin koko yhteiskunnankin.

●   Pelkkä puhe ilmastonmuutoksen torjumisesta ei riitä vaan tarvitaan tekoja –samalla voimme luoda uusia mahdollisuuksia, työtä ja toimeentuloa Suomeen 
●  Keskitytään ympäristönsuojelussa erityisesti niihin asioihin, joihin Suomi voi vaikuttaa
●  Pidetään kiinni hiilinieluistamme, Suomen luontaisin keino on pitää huolta metsien riittävästä määrästä ja hoitaa niitä kestävästi – tämä auttaa myös vesistöjä ja biodiversiteettiä
●  Ilmastonmuutos kiihdyttää myös Itämeren rehevöitymistä ja useimmat ilmastonmuutoksen torjuntatoimet auttavat osaltaan myös Itämerta.
●  Itämeri voidaan pelastaa, mm. kipsin levitys on laajennettava koskemaan koko Saaristomeren, Suomenlahden ja Selkämeren valuma-aluetta
●       Suomella on paljon osaamista, jota meidän pitäisi tarjota aktiivisesti maailmalle esimerkiksi puhtaiden teknologioiden kehittämisessä ja kiertotalouden innovaatioissa.
●  Haittamaksut tai -verot ilmaston kannalta kuluttaviin tuotteisiin ja liikennemuotoihin –näiden tuotot on käytettävä päästöjen kompensointiin
●  Vastaavasti ilmaston ja ympäristön kannalta haitalliset tuet mm. fossiilisille polttoaineille ja turpeelle on lakkautettava
●  Erittäin tärkeää on, että kansainvälisillä sopimuksilla ja yhteistyöllä turvataan, että myös isot valtiot, mukaan lukien Venäjä, Kiina ja Intia, saadaan mukaan ilmastomuutoksen vastaisiin toimiin

 
 
 

TYÖ / YRITTÄJYYS

Olen toiminut yrittäjänä ja palkansaajana pienissä, mutta myös suurissa suomalaisissa yrityksissä, mm. MTV Oy:ssä, Sports Marketing Oy:ssä

 • Työn tekemisen ja yrittämisen pitää aina olla Suomessa kannattavaa

 • Paikallisten työehtosopimisen joustavuus ja laajentaminen on ehdottoman tärkeää

 • Nuorille ja työttömille kannustava malli työn tekemiseen, esimerkiksi oppisopimusjärjestelmää kehittämällä ja huomioimalla palkan määrittymisessä se, että kyseessä ei ole vielä täysi työpaikka vaan työn ja koulutuksen välimuoto

 • Yritystoiminnan lainsäädännön tulee paremmin huomioida liiketoiminnan luonne ja yrityksen elinkaari

 • Turha byrokratia ja sääntely tulee poistaa

 • Yritysten ja yksityisten lahjoitukset hyväntekeväisyysyhdistyksille ja säätiöille tulisi olla verovapaita tiettyyn euromäärään asti ja kriteeristöä on laajennettava. Näin autamme tärkeää kolmannen sektorin työtä yhteiskuntamme hyväksi.

 • Yrittäjien eläkejärjestelmän aukkoja ja ongelmia tulee selvittää ja yksinkertaistaa

 • Pienyrittäjän yhteisöveron maksuperusteen pitäisi olla useamman vuoden jakso, jotta liiketoiminnan vuosivaihtelut huomioidaan tasapuolisemmin ja yrittäjä pystyy mm. paremmin suunnittelemaan omaa ja työntekijöiden palkanmaksua.

 • ALV alarajahuojennus tulee nostaa 80.000€